Area Sales Manager

Jakobstad

Oletko innostunut ratkaisumyynnistä ja haluat lähteä mukaan jännittävälle matkallemme?

Hallgruppen on vahvassa kasvussa oleva kansainvälinen yritys, ja etsimme nyt lahjakkaita myyjiä Hallgruppen Oy:n tiimiin. Oletko itsenäinen, intohimoinen myyjä ja nautit hyvien asiakassuhteiden rakentamisesta? Etsimme Suomeen energistä ja sitoutunutta myyjää, jolla on kokemusta myynnistä, mieluiten halli- tai rakennusalalta.

Pääasialliset työtehtävät Hallgruppenilla ovat yrityksen markkinointi, suhteiden hoitaminen nykyisiin ja potentiaalisiin asiakkaisiin, hyödyntämättömien markkinoiden tutkiminen – ja rakennusten myyminen. Seuraat portfoliossamme olevia asiakkaita ja tunnistat uusia potentiaalisia asiakkaita ja markkinoita. Asiakkaitamme on sekä suuria että pieniä, ja heidän tarpeensa ovat hyvin erilaisia. Sinulla on keskeinen rooli asiakkaiden tarpeiden tunnistamisessa ja optimaalisen ratkaisun löytämisessä.

Hallgruppen Oy aloitti toimintansa Suomessa talvella 2022-2023. Varastomme ja tukikohtamme sijaitsee Pohjanmaalla ja etsimme nyt vahvistusta pääasiassa maan eteläosiin, mutta jos koet olevasi oikea henkilö olemaan osa Hallgruppenin kasvua, voit sijaita missä päin maata tahansa.

Tehtävät

 • Rakenteiden, rakennusten ja varastointiratkaisujen myynti
 • Yhteydenotto ja suhteiden ylläpito uusiin ja nykyisiin asiakkaisiin- Asiakaskannan laajentaminen
 • Tarjousten laatiminen ja seuranta
 • Yhteistyö muiden osastojen kanssa projektien suunnittelussa ja toteutuksessa.
 • Tarkastukset tarjousten laatimisen yhteydessä, hankkeiden alkaessa ja niiden valmistuttua.
 • Osallistuminen tuotteidemme ja ratkaisujemme kehittämiseen.
 • Osallistuminen messuille ja näyttelyihin
 • Jonkin verran matkustamista, messuja, asiakaskäyntejä ja hankkeiden seurantaa varten.

Pätevyydet

 • Kokemus myynnistä B2B-markkinoilla
 • Kokemus myyntitehtävistä halli- tai rakennusteollisuudessa on erittäin suotavaa.
 • Hyvät viestintä- ja neuvottelutaidot
 • Microsoft Office ja yleiset tietotekniset taidot.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

 • Edistyksellinen ja kunnianhimoinen myyntimies, joka tunnistaa mahdollisuudet ja tarjoaa ratkaisuja.
 • Asiakaskeskeinen ajattelutapa, jolla on tarkkaavaisuus markkinasuuntauksia kohtaan.
 • Tavoitteellinen ja tuloshakuinen.
 • Toimii hyvin itsenäisesti ja ryhmässä.
 • Strukturoitu
 • Arvostaa laatua

Tarjoamme

 • Jännittävää työtä dynaamisessa ja tulevaisuuteen suuntautuneessa yrityksessä
 • Hyvät mahdollisuudet henkilökohtaiseen kasvuun ja kehittymiseen
 • Haastavan ja innostavan työympäristön sekä ammatillisesti että sosiaalisesti.
 • Mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi Suomen toimintaamme ja olla osa jännittävää matkaa

Tarjoamme innostavan työpaikan, jossa voit jättää jälkesi nopeasti kasvavaan yritykseen. Hallgruppen tarjoaa miellyttävän ja epämuodollisen työympäristön, jossa työskentelevät ammattitaitoiset, osaavat ja sitoutuneet kollegat.

Jos samaistut työnkuvaan ja olet valmis uusiin haasteisiin, lähetä meille lyhyt hakemus ja CV:si.


Are you passionate about solution sales and want to join us on our exciting journey?

Hallgruppen is an international company in strong growth, and we are now looking for talented salespeople to join the Hallgruppen Oy team. Are you independent, passionate about sales and enjoy building good customer relationships? We are looking for an energetic and dedicated salesperson in Finland with a background in sales, preferably from the hall or construction industry.

Your primary responsibilities at Hallgruppen will be promoting the company, cultivating relationships with existing and potential customers, exploring untapped markets – and selling buildings. You will follow up on customers in our portfolio and identify new potential customers and markets. Our customers are both large and small, and their needs are very different. You will play a key role in identifying customer needs and finding the optimal solution.

Hallgruppen Oy started its operations in Finland in the winter of 2022-2023. Our warehouse and base are located in Ostrobothnia and we are now looking for reinforcement mainly in the southern parts of the country, but if you feel that you are the right person to be part of Hallgruppen’s growth, you can be located anywhere in the country.

Responsibilities

 • Sales of structures, buildings, and storage solutions
 • Initiating contact and maintaining relationships with new and existing clients- Expansion of the customer portfolio
 • Preparation and follow-up of quotations
 • Co-operation with other departments in the planning and implementation of projects.
 • Inspections during the preparation of quotations, at the start of projects and at their completion.
 • Contributing to the development of our products and solutions.
 • Participation in fairs and exhibitions
 • Some travelling for fairs, customer visits and project monitoring.

Qualifications

 • Experience in sales in the B2B market
 • Experience in a sales role in the hall or construction industry is highly desirable.
 • Good communication and negotiation skills
 • Microsoft Office and overall solid IT skills.

Personal qualities

 • Progressive and ambitious salesman who recognises opportunities and provides solutions
 • Customer-centric mindset with a keen eye on market trends
 • Goal-drivenmand result-oriented
 • Works well independently and in groups.
 • Structured
 • Values quality

We offer

 • Exciting work in a dynamic and forward-thinking company
 • Good opportunities for personal growth and development
 • A challenging and inspiring work environment, both professionally and socially.
 • The chance to make a significant impact on our Finnish operations and be part of an exciting journey

We offer a stimulating workplace where you can leave your mark in a rapidly expanding company. Hallgruppen offers a pleasant and informal working environment with professional, skilled, and committed colleagues.

If you find yourself identifying with the job description and are ready for new challenges, send us a short application and your CV.